I REFER-CDR projektet gennemfører de deltagende fjernvarmeværker en lang række projekter for at opnå energibesparelser og reduktion af CO2 udledning.

Fjernvarmeværkerne laver projekter indenfor:

  • Etablere nye varmeproduktionsanlæg, herunder med særlig fokus på varmepumpeanlæg eller biomasseanlæg
  • Etablere nye transmissionsledninger
  • Udvide forsyningsområde og distributionsnet
  • Renovere eksisterende ledningsnet
  • Omstille fjernvarmenet til lav-temperatur

Der laves løbende case beskrivelser af projekterne efterhånden som de gennemføres. Bliv inspireret af de allerede gennemførte projekter nedenfor.