Billede fra partnerskabsmøde i oktober 2017

Billede fra partnerskabsmøde i oktober 2017

De 24 selskaber, der indgår i samarbejdet med Region Midtjylland i det EU-støttede REFER-CDR projekt investerer samlet 543,7 mio. kroner.

Overordnet kan investeringerne inddeles i tre typer af energiteknologi:

  • Varmepumper
    Varmepumper i fjernvarmen fungerer som et omvendt køleskab, hvor man trækker varme ud af en energikilde som f.eks. overskudsvarme fra industrien, søvand eller grundvand. Varmepumper drives ofte af strøm, som i Danmark i dag er mere end 50 pct. grøn.
  • Ledningsnet
    Flere og flere fjernvarmeværker vælger at binde sig sammen med en såkaldt transmissionsledning, så de kan udveksle overskudsvarme. Det giver en række effektiviseringsfordele, som både kan være en økonomisk fordel og give mulighed for at udnytte mere vedvarende energi.
  • Biomasse og solvarme
    Mange fjernvarmeværker i Danmark producerer i dag grøn varme på flis,- halm- og træpilleanlæg eller på store solvarmeanlæg. De naturgasfyrede kraftvarmeværker har med den nuværende lovgivning kun begrænset mulighed for at omstille til f.eks. biomasse. Til gengæld er solvarme eller varmepumper ofte en mulighed.

Kortet viser en oversigt over de 24 selskaber, der deltager i REFER-CDR (højreklik på kortet og vælg 'Åbn billede på ny fane' for at se kortet i stort format):

 Kort der viser de 24 deltagende selskaber