Rør

REFER-CDR står for Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region.

Det er et 3-årigt projekt, der forløber i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2021.

Projektet støttes af ELENA-ordningen under den Europæiske Investerings Bank med ca. 21,5 mio. kr. til at understøtte omstilling til energieffektiv og CO2-besparende teknologi i fjernvarmen.

Der deltager 24 midtjyske naturgasfyrede fjernvarmeselskaber i projektet, som har givet tilsagn om samlede investeringer på i alt 543,7 mio. kr. Investeringerne vil reducere naturgassens anvendelse på værkerne ved at omlægge energiproduktionen til forskellige CO2-neutrale energikilder og ved at optimere fjernvarmedistributionen.

Region Midtjylland er projektleder i REFER-CDR, og sikrer udover adgang til rådgivning for de enkelte selskaber (for ca. 18,8 mio. kr. direkte rådgivning) også fælles workshops og netværksmøder med fokus på erfaringsudveksling.

Formål

  • REFER skal understøtte de 24 energiselskaber med sparring og rådgivning, som fører til at selskaberne træffer investeringsbeslutninger på et veldokumenteret og robust grundlag.
  • Investeringerne skal medføre CO2-reduktioner og højere energieffektivitet.

Succeskriterier

  • projektet bidrager til værkernes robusthed overfor fremtiden.
  • projektet udover økonomisk tilskud giver merværdi i form af nyttig sparring og erfaringsudveksling med andre værker, øget viden og mere tryghed i investeringsbeslutningen. 
  • der igangsættes veldokumenterede investeringer for 543,7 mio. kr. i løbet af 3 år.

Styregruppe

Der er nedsat en styregruppe til projektet.

Formand for styrgruppen: Kontorchef, Rolf Johnsen, Region Midtjylland

I styregruppen er 4 værker repræsenteret ved:

  • Driftsleder, Jørgen Sørensen, Vinderup Fjernvarme,
  • Direktør, Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme,
  • Bestyrelsesformand, Anders Møller, Løsning Fjernvarme og
  • Bestyrelsesformand, Morten Bøhm, Værum-Ørum Fjernvarme.

Link

Co-founded by the Horizon 2020 Programme of the European Union

Plakat

Plakat