REFER-CDR

Milliontilskud sætter turbo på grøn fjernvarme

REFER-CDR står for Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region

Med 21,5 millioner fra EU, hjælper Region Midtjylland nu fjernvarmekunder mod store prisstigninger og sætter samtidigt fart på den grønne omstilling.

Projektet sikrer rådgivning til 24 deltagende fjernvarmeselskaber, så de får et godt grundlag for at investere i fjernvarmeløsninger, som er baseret på vedvarende energi eller giver energieffektiviseringer.

Varmeværkerne forventer tilsammen at blive klar til investeringer for 543,7 mio. kr. i ny energieffektiv teknologi frem mod 2021.

Udover at fjernvarmeværkerne kan lære af hinanden i projektet, er det også målet at udbrede erfaringerne, så midtjysk og dansk fjernvarme bliver udstillingsvindue for den grønne omstilling.

REFER er både til gavn for klimaet og for lokale fjernvarmenets og deres forbrugeres økonomi.

Sidst men ikke mindst får REFER-CDR også positiv betydning for erhvervslivet i regionen ved at fastholde midtjyske virksomheders førende position i forhold til grøn teknologi med 18.700 fuldtidsjob og en samlet eksport af grøn teknologi på hele 40 mia. kroner svarende til mere end halvdelen af den samlede danske grønne eksport.